• ساعت : ۱۸:۵۰:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
  • کد خبر : ۸۷۰۴۸
بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان طالقانی اهواز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان طالقانی اهواز:بازدید مدیریتی ایمنی بیمار با حضور اعضاء تیم مدیریت ایمنی بیمار به ریاست دکتر پیمان نجاتی رییس بیمارستان طالقانی اهواز درتاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری بدون اعلام قبلی ازاتاق های بیماران و تعدادی از بخشها  در خصوص بررسی ایمنی محیط ،وسایل و تجهیزات

برگزار شد 

رییس بیمارستان طالقانی:هدف از این بازدیدها را ارتقاء ایمنی و استفاده از نظرات پرسنل بخشها به عنوان صاحبان فرآیند در ارتباط با این مهم عنوان کرد

دکتر نجاتی گفت: مشکلات ممکن است به ظاهر کوچک باشد ولی میتواند تبعات زیاد و خطر آفرینی به همراه داشته باشد، لذا توجه  پرسنل هر بخش به این موضوع می تواند تا حد زیادی در ارتباط با شناسایی مخاطرات ایمنی بیمار مثمر ثمر باشد

در این بازدید مخاطرات در بخش ها توسط کارشناس ایمنی شناسایی شد و مقرر گردید نسبت به رفع نواقص موجود اقدامات لازم صورت گیرد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0