شنبه, 9 فروردين 1399
  • ساعت : ۲۰:۶:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۸۲۱۷۹
استقرارپایگاه غربالگری بیماران حادتنفسی در بیمارستان طالقانی اهواز

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و لزوم آموزش ، معا ینه ، کنترل علائم ونشانه های احتمالی بیماری در مراجعین به بیمارستان  پایگاه غربالگری بیماران حاد تنفسی در اورژانس بیمارستان طالقانی اهوازاز ابتدای ورود این ویروس به کشورمستقر گردید.دکتر پیمان نجاتی رییس بیمارستان طالقانی اهواز افزود این  پایگاه غربالگری  در سه شیفت کاری  به منظور شناسایی بیماران مشکوک به ویروس کرونا در اورژانس این مرکزبا استقراردو پرستار تریاژو یک پزشک اورژانس با استفاده از تجهیزات مورد نیاز وبا رعایت موازین کنترل عفونت تمامی مراجعین را از نظر علائم حاد تنفسی غربالگری می کنند. رییس بیمارستان طالقانی اهواز اضافه کرد برای کاهش خطر ابتلا به کروناویروس، شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی کننده، پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه یا سرفه، خودداری از تماس نزدیک با افرادی که علائم شبیه به آنفلوآنزا یا سرماخوردگی دارند، و خودداری از تماس حفاظت نشده با حیوانات را ضروری دانست.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0