شنبه, 9 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۰:۸:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
  • کد خبر : ۸۰۰۵۸
افتخاری دیگری توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز در كشور هند رقم خورد
تایید شدن نتیجه تحقیقات پویدین ایودین 10درصد در حذف میکروارگانیزمها

 

تایید شدن نتیجه تحقیقات پویدین ایودین 10درصد در حذف میکروارگانیزمها افتخاری دیگری توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در کشور هند رقم خورد.در همین ارتباط دکتر الهام جعفر زاده مسئول آزمایشگاه بیمارستان سوانح وسوختگی وعضو کمیته میکروب شناسی معاونت درمان در جمع جامعه بین الملل میکروب شناسان درتاریخ 9/11/2019 دردانشگاه پونا کشورهند این دستاورد علمی گروه تحقیقاتی را با عنوان تائین تاثیر قرار گرفتن پوویدین ایودین 10درصد درحذف میکروارگانیزمها را ارائه نمود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.دکترجعفر زاده مدت زمان این تحقق را 180  روز اعلام کرد که از 1000بیماردر اتاق عمل بیمارستهانهای دانشگاهی از جمله امام خمینی (ره)، رازی ، گلستان، طالقانی، بقایی دو ،سینا در سطح استان خوزستان  تست سواپینگ از موضع عمل قبل وبعد از استفاده از بتادین گرفته شدو از نتایج آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. در تعدادی از بیمار ها رشد میکروارگانیزمها قبل از مصرف بتادین در موضع عمل دیده نشد و در تعداد بیشتری انواعی از میکروبها و قارچها رشد کردند.

2. بتادین قادر به حذف بیش از 90% باکتری های گرم منفی شامل اسینیتو باکتر/اشریشیا کولای/سودوموناس/انتروباکتر و ... ایزوله شده از موضع عمل میباشد و در درصد باقیمانده کاهش لود میکروب دیده شد.

3. حذف کامل قارچها مانند اسپرژیلوس و پنی سیلیوم ایزوله شده از محل عمل بعد از استفاده از بتادین دیده شد.

4. متاسفانه فقط کمتراز5 درصد حذف باکتریهای گرم مثبت چه

MRSA

وچه غیر

MRSA

بعدازاستفاده از بتادین دیده شد.

مشابه این نتایج در محیط این ویترو مشاهده گردید.

نتایج نهایی:

1.گرچه زمان دقیقی برای استفاده از بتادین دراتاقهای عمل مشاهده نگردید وزمان استفاده بین2-20 دقیقه دیده شد.

مشاهده گردید استفاده از بتادین حتی در زمان دو دقیقه قادر به حذف بیش از 90 درصد باکتریهای گرم منفی میباشد.

2.درباکتریهای گرم مثبت چه

MRSA

وچه غیر

MRSA

بتادین حتی بعد از زمان20 دقیقه قادر به حذف فقط 5 درصد میکروارگانیزمها میباشد. مشابه این نتایج درگونه های باسیلوس مشاهده گردید.

3.حذف ناکامل باکتریهای گرم منفی توسط این محلول ضد عفونی کننده و ضعف دراز بین بردن باکتریهای گرم مثبت نیاز به استفاده از محلولهای آنتی سپتیک دیگر با قدرت بالاتر در حذف باکتریهای گرم مثبت در کناربتادین توصیه میشود.این گروه تحقیقاتی را آقایان دکترمهران ورناصری معاون محترم درمان،دکترپیمان نجاتی رئیس بیمارستان سوانح وسوختگی طالقانی اهواز،وسرکارخانم دکتر الهام جعفر زاده مسئول آزمایشگاه بیمارستان سوانح وسوختگی وعضوکمیته میکروب شناسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز را تشکیل میدادند.

 

 


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0