شنبه, 9 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۲:۳۲:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ 
  • کد خبر : ۷۹۹۹۳
مانورتئوری وعملی آتش نشانی دربیمارستان طالقانی اهواز برگزار شد

دوره آموزشی ایمنی وآتش نشانی با حضور مدرسان سازمان آتش نشانی اهواز به صورت تئوری وعملی دربیمارستان سوانح وسوختگی آیت ا...طالقانی برگزارگردید،در همین ارتباط خانم زنگنه مسئول آموزش بیمارستان هدف از برگزاری این مانور آموزشی را آمادگی پرسنل وپزشکان در مقابله با هرگونه حوادث ناشی از آتش سوزی دانست ،دراین مانورآموزشی انواع کپسول های آتش نشانی معرفی گردید و نحوه کاربا انواع کپسولها ، راههای اطفاءحریق آموزش داده شد.درادامه نیزجهت انجام کارعملی شرکت کنندگان درمحوطه بیمارستان حاضرشدند و آتش مصنویی توسط مدرسان سازمان آتش نشانی ایجاد شد وحاضرین با انواع خاموش کننده ها آتش مصنویی را خاموش نمودند. این مانور بدون ایجاد هیچگونه خسارت جانی ومالی با موفقیت به اتمام رسید. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0