شنبه, 9 فروردين 1399
  • ساعت : ۹:۳۸:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ 
  • کد خبر : ۷۹۹۷۹
برگزاری دوره های مختلف آموزشی با هدف ارتقاء علمی وعملی پرستاران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان:

همزمان با آغازاعتباربخشی بیمارستانی در کشوردکتر پیمان نجاتی رئیس بیمارستان آیت ا...طا لقانی اهوازگفتند: ازآنجایی که اعتبار بخشی بیمارستانها بصورت مدون مورد ارزیابی وامتیاز د هی می با شد لذا این مهم وظیفه وتعهد خطیری را برای مدیران وپرسنل مجموعه فراهم می نماید تا با تدبیر وتلاش درارتقای هرچه بهتر وکیفی تر ارائه خدمات درمانی به بیماران همت گما شت تا اعتماد وامید اقشار مردم  به حوزه درمان درتضمین کیفیت خدمات ،رعایت اخلاق حرفه ای پزشکی، کا هش خطای پزشکی، حفظ ایمنی بیمار افزایش رضایت بیماران وکارکنان درچارچوب قوانین ومقررات رامحقق نمود.درادامه سوسن محمدی مدیر پرستاری بیمارستان افزود: در راستای استقرار اعتبار بخشی با هدف ارتقاء علمی و عملی کادر پرستاری این مرکز با برنامه ریزیهای بعمل آمده آموزشهایی در زمینه های اعتبار بخشی ، کنترل عفونت ، هموویژلانس ، آموزش بیمار ، اهمیت شناسایی و اصول ایمنی و ارتقاء آن آموزش تجهیزات پزشکی و تنظیم داروها با تاکید بر داروهای ترالی اورژانس. اصول لیبل گذاری داروهای پر خطر و با هشدار بالا بصورت بخش به بخش برنامه ریزی و به مرحله اجرا گذاشته شد.محمدی در ادامه گفت این دوره های آموزشی برای کارشناسان پرستاری ، اتاق عمل و هوشبری الزامی بوده و طی یک برنامه ریزی مدون به مدت یکماه توسط کادر آموزشی و بالینی حوزه دفتر پرستاری این مرکز درمانی انجام گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0