منو

  دپارتمان بیمارن بین الملی


  دکتر ها

  دکتر عبدالعظیم قلمبر
  فوق تخصص جراح پلاستیک و ترمیمی
   
  دکتر علیرضا بخشایی کیا
  فوق تخصص جراح پلاستیک و ترمیمی
   
  دکتر اسماعیل شیرزادگان
       فوق تخصص جراح پلاستیک و ترمیمی   

  دکتر علی اکبر عطایی
  فوق تخصص جراح پلاستیک و ترمیمی
   
  دکتر نسرین خدادادی
  فوق تخصص جراح پلاستیک و ترمیمی

  السید عظیم دیناروند
  کارشناس واحد بیماران بین الملل

  دکتر کامران بابایی
  فوق تخصص جراح پلاستیک و ترمیمی

  دکتر غلامرضا محمدی
  پزشک واحد بیماران بین الملل

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0