/  5
عنوان : سومین كنگره بین المللی و هشتمین كنگره كشوری
کد خبر : ۷۶۰۵۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
ساعت : ۸:۵۸:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 9 و 10 اسفند 97 برگزار شد.
 بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز 18 مقاله در قالب 5 سخنرانی و 13 پوستر در این کنگره ارائه نمود، که یک مقاله به عنوان مقاله منتخب انتخاب گردید.

تیم پژوهشی: خانم سلطانی: 3 پوستر 1 سخنرانی، شهرام خمیسی: 4 پوستر، فاطمه مکوندی: 2 پوستر 1 سخنرانی، فریبا بلارک: 1 پوستر 1 سخنرانی، سوسن نوروزی: 1 سخنرانی، پرسیا انصاری: 1 پوستر، احلام طعیمه پور: 1 پوستر، فاطمه جهانگیری مهر: 1 سخنرانی، مهکامه خلفیان: 1 پوستر
 بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0