عنوان : ارائه مقاله در كنگره بین المللی SMART -CESMT توسط سركار خانم دكتر جعفر زاده
کد خبر : ۷۵۸۲۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ 
ساعت : ۹:۴۲:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مقاله تحت عنوان روش های نوین کنترل عفونت با متد نانوتکنولوژی در مراکز درمانی طبق دستورالعمل های جدید CDC و WHO با همکاری گروه :
آقای دکتر ورناصری معاونت محترم درمان
آقای دکتر نجاتی ریاست محترم بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز
آقای دکتر اورکی مدیریت محترم بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز
خانم دکتر الهام جعفرزاده  مسئول آزمایشگاه بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز
خانم مهندس نوشین محمدی  مسئول بهداشت محیط بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز 
 کنگره بین المللی SMART- CESMT 2019 در تاریخ 6 و 9 فبریه 2019 در شهرهای پونا و
باراماتیکشور هند برگزار شد و سرکار خانم دکتر الهام جعفرزاده بعنوان سخنران و ارائه دهنده مقاله برگزیده شده بودند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0