/  4
عنوان : بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهوز
کد خبر : ۷۵۶۱۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 
ساعت : ۱۰:۴:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان طالقانی اهواز. 

دکتر نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی پیش از ظهر (دوشنبه) از فضای فیزیکی که برای بخش چشم بیمارستان برنامه ریزی و طراحی شده بازدید کردند.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0