/  3
عنوان : جلسه مدیر داخلی بیمارستان با سرپرستاران و مدیران مالی ، اداری
کد خبر : ۷۵۱۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۵۱:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جناب آقای دکتر اورکی مدیر داخلی محترم بیمارستان  طالقانی در جلسه با اشاره به ضرورت بهبود همکاری لازم در راستای تسریع خدمات به ارباب رجوع گفتند: برای اینکه بروکراسی اداری درست عمل کند، باید در آن سلسله مراتب اداری رعایت شود، تا بتوان از این طریق بسیاری از مشکلات و معضلات اجتناب کرد.
وی خاطر نشان کردند: هدف از تشکیل چنین جلساتی ایجاد هماهنگی در ساختار و تنظیم رویه های اداری بیمارستان است، تا بتوان به وسیله آن از بوجود آمدن تعارض و سردرگمی مراجعه کنندگان کم کرد، تا نهایتاً منجر به بهبود کیفیت در جهت ارائه بهتر خدمات درمانی خواهد شد.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0