/  6
عنوان : دوره آموزشی اطفاء حریق
کد خبر : ۷۵۰۴۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۱۲:۳۵:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دوره آموزشی اطفاء حریق با حضور مترون محترم بیمارستان، سوپروایزرآموزشی، مسئول بهداشت حرفه ای و کلیه پرسنل درمانی و غیر درمانی در مورخ 97/10/12 توسط کارشناس محترم شرکت حریق نشان خوزستان جناب آقای سیاه تیری به صورت تئوری و عملی برگزار گردید.بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0