/  2
عنوان : برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی
کد خبر : ۷۴۸۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 
ساعت : ۱۹:۱۲:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

این دوره روز چهارشنبه مورخ 28 آذر ماه در محل سالن کنفرانس بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز توسط سرکار خانم باپیری کارشناس و رئیس امور اداری برگزار گردید. که مباحثی در خصوص قوانین اداری که شامل انواع مرخصی، ارتقاء رتبه و طبقه، ارزشیابی کارکنان، مقررات شغلی و بازنشستگی و ......... توضیحاتی ارائه و در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد. با توجه به ارزیابی صورت گرفته، پرسنل از این دوره آموزشی رضایت زیادی داشتند.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0