عنوان : مانورآتش نشانی دربیمارستان آیت ا...طالقانی برگزار شد
کد خبر : ۶۵۰۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۵۵:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دوره آموزشی ایمنی وآتش نشانی با حضور مدرسان شرکت حریق نشان استان  خوزستان دربیمارستان سوانح وسوختگی آیت ا...طالقانی اهواز برگزارگردید، خمیسی مسئول آموزش بیمارستان هدف از برگزاری این مانور آموزشی را آمادگی کلیه پرسنل وپزشکان دانست ،دراین مانورراههای اطفاحریق آموزش داده شدو حاضرین با انواع کپسولهای آتش نشانی آشنا شدند.درادامه  این مانورحاضرین  درمحوطه بیمارستان جهت انجام کارعملی باخاموش کننده ها آتش مصنویی ایجاد شد وبا انواع خاموش کننده ها آتش مصنویی را خاموش نمودند.این مانوربدون ایجاد خسارت جانی ومالی با موفقیت به اتمام رسید .

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0