عنوان : آگهی فراخوان مزایده اجاره داروخانه بیمارستان آیت ا...طالقانی اهواز
کد خبر : ۶۴۹۲۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۳۵:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به اطلاع میرساند بیمارستان آیت ا...طالقانی اهوازدرنظرداردداروخانه خود را به واجدین شرایط که دارای مجوزفعالیت درامورمربوطه ،بصورت مزایده واگذارنماید.لذابه تمامی افرادی که مایلندداروخانه این بیمارستان رااداره نماینداعلام می نماید با رعایت موارد ذیل حداکثرتا پایان وقت اداری روز دوشنبه 96/6/13به دبیرخانه مدیریت اموراداری بیمارستان آیت ا...طالقانی اهوازبه نشانی:

اهواز-امانیه خیابان مستعان بیمارستان آیت ا...طالقانی اهوازتحویل نمایید.

قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/10ریال می باشد

متراژداروخانه45مترمربع

داشتن مدرک تحصیلی دکترای داروسازی

داشتن پروانه فعالیت درشهرستان اهواز

مدارک لازم جهت ارسال

1.تکمیل فرم مربوطه2.تصویرصفحه اول شناسنامه متقاضی3.تصویرآخرین مدرک تحصیلی4.تصویرکارت ملی5.تصویرپروانه فعالیتبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0