عنوان : موفقیت بیمارستان طالقانی اهوازدرارسال اطلاعات بیماران درسامانه سپاس
کد خبر : ۶۴۹۲۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۱۰:۴۵:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

یکپارچه سازی اطلاعات سلامت امکان ارائه خدمات بهتربهداشتی،درمانی،ومدیریت بهترنظام سلامت کشوررا فراهم می سازد. در طرح سپاس تمامی ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت شبکه ارتباطی، استانداردها، قوانین و مقررات، آموزش، فرهنگ‌سازی، تحقیقات بنیادین، توسعه‌ای و کاربردی، و توسعه مراکز انفورماتیک پزشکی و زیستی در نظر گرفته شده است. این طرح با اولویت ویژه‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین طرح فناوری اطلاعات حوزه سلامت در کشور پیگیری می‌شود.ازفواید این طرح میتوان به 1-سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت2.صرفه جویی درزمان بیماران وپرسنل سلامت3.کاهش خطاهای پزشکی4.نقش موثردردرمان بیماران5.تسهیل درآموزش وپژوهش اشاره کرد.

درسال 1395میانگین مدت زمان ارسال اطلاعات این بیمارستان به سامانه سپاس 19روز بودکه دربررسی های انجام شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازدرنیمه اول سال 1396این مدت زمان به 6روزکاهش یافته است.بیمارستان آیت ا...طالقانی اهوازکه به عنوان قطب سوختگی درجنوب غرب کشوراست برخود واجب می دانندتابا بهره گیری از دانش روز فناوری اطلاعات درزمینه پیشبرداهداف عالیه کادردرمانی متعهد وفعال موجود دراین بیمارستان منعکس کننده تلاش این عزیزان باشنددراین راستا ثبت اطلاعات پرونده بیماران بستری درسامانه سپاس مبین این امرمی باشد که بحمدالله با تلاش مسئول واحدانفورماتیک بیمارستان آقای مهندس مشایخی ومسئول واحد درآمد خانم محراب زاده این امر محقق گردیده است.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0