عنوان : بیمارستان آیت ا...طالقانی اهواز موفق به اخذ گواهینامه درجه یك اعتبار بخشی گردید
کد خبر : ۶۳۱۷۷
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ 
ساعت : ۱۷:۴۹:۵۸

 

 

همت بلنددارکه نزدخداوخلق |||باشدبه قدرهمت تواعتبارتو

به گزارش روابط عمومی بیمارستان :دکتربزرگ زاده رئیس بیمارستان آیت ا...طالقانی اهواز ضمن اعلام موفقیت کسب اعتبار بخشی ملی درجه یک بیمارستان  اظهار داشت اعتبار بخشی به معنای کنترل کیفی وبررسی استانداردهای ایمنی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت است وطی فرایند خودارزیابی وارزیابی خارجی جهت بررسی سطح عملکرد بیمارستانها درمقایسه با استانداردهای معین ومصوب ابلاغی وزارت متبوع پیاده سازی می گرددکه دارای ابعاد تحلیلی ،مشاوره ای وبا موضوعات پزشکی مبتنی برشواهد،تضمین کیفیت اخلاق پزشکی وحرفه ای وکاهش خطا های پزشکی وحفظ ایمنی بیماران است استانداردهایی که بربهبود مداوم کیفیت ،بهبود امنیت بیماروکارکنان تاکید دارد.ایشان درادامه فرمودندخط مشی مراقبت های سلامت ودرک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود وتمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسط سیستم بهداشت ودرمان وپویا نمودن آن اساس اعتبار بخشی را شامل می شود.بزرگ زاده همچنین از پرسنل خدوم بیمارستان که با همدلی ،هم سویی ،بارش افکار،وتلفیق توامان تجربه ودانش فراترازدستورالعمل های ابلاغی و با کسب نمره بسیاربالا(بیش از هفتاد)زمینه را برای تحقق سیاست های کلان بیمارستان درپیش گرفته بودند تشکرکرد .اعتبار بخشی به ارتقای مستمر کیفیت نیاز دارد وصرفا"برای یک دوره زمانی محدود نمی باشد.بزرگ زاده درپایان از ریاست محترم دانشگاه ومعاون محترم درمان که باارائه رهنمودهای لازم مسیرتکریم بیماروپرسنل را با هدف ارتقای ایمنی وبهبود کیفیت خدمت رسانی در عرصه سلامت تسهیل وتسریع  نمودند قدردانی به عمل آورد.ایشان درادامه اشاره کردند مهمترین سرمایه این بیمارستان نیروی انسانی دلسوزوپرتلاش است که با انگیزه ،همت والا وتعامل بسیارارزشمندوقابل ستایش با بکارگیری تمام ظرفیتها توانستند درسایه پشتکار،دانایی،صداقت وازهمه مهمترکارجمعی یادگاری ماندگار از عملکرد شان را در تاریخ بیمارستان رقم بزنندکه این نکته رمز موفقیت ماست. ازآنجائکه اعتباربخشی بیمارستانها درمقایسه با سنوات قبل عملیاتی ترشده است باید تمام همت خود را برای رفع موانع وتقویت منابع، درراستای اهداف کلان نظام سلامت کشوربکارگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8