عنوان : جلسه چهره به چهره پرسنل با مدیران بیمارستان
کد خبر : ۶۳۱۱۳
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ 
ساعت : ۹:۱۹:۴۸

این جلسه با هدف تکریم وایجاد انگیزه مضاعف پرسنل به جهت ارتقای کیفی خدمات درمانی به بیماران نیازمند و با حضور رییس ، مدیران داخلی ، پرستاری ، اداری ، مالی و جمعی از پرسنل در  سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.رییس بیمارستان درآغازضمن خوش آمد گویی به ارائه گزارشی از عملکرد یکساله اخیر بیمارستان در حوزه ها ی مختلف درمانی ،عمرانی،تجهیزاتی،تاسیساتی، ستادی و پشتیبانی پرداخت و به بارزترین شاخص های هر حوزه اشاره نمود که اهم آنها افزایش رضایتمندی بیماران بدنبال کاهش قابل توجه در میزان پرداخت ، دسترسی بدون دغدغه به دارو ، تجهیزات و ملزومات درمانی مورد نیاز از یک طرف و حسن رفتار کادر درمانی از بدو بستری تا ترخیص از طرف دیگر رامیتوان ذکر کرد. همچنین نوسازی چهره عمرانی بیمارستان ، احداث بخش های ضروری ازقبیل بخش مراقبت های ویژه سوختگی ، مجهز شدن بیمارستان به تجهیزات پزشکی به روز و مدرن ، تامین صدرصدی دارو افزایش امید به حیات بیماران سوختگی با ورود تکنیک ها وتکنولوژی جدید از قبیل میکرو گرافت ، پرده آمنیون ، کاداور ( پوست بیماران مرگ مغزی ) و پانسمان های نوین، تلاش ستودنی و بی نظیر در عرصه خدمات درمانی است ، دکتر زهرا بزرگ زاده همچنین تحول بی نظیر در زمینه آموزش و پژوهش بیمارستان و ساخت مرکز تحقیقات سوختگی قطب جنوب غرب کشورو پذیرش مقاله های علمی سوختگی در کشور را از موفقیت های اخیر دردانشگاه علوم پزشکی اهواز ذکر نمود و اذعان داشت عضویت این مرکز در کارگروه سوختگی و طرح پیشنهادات پرسنل خدوم و زحمتکش بیمارستان موجب اتخاذ تصمیمات سازنده ای در مراکز سوختگیدر آینده نزدیک خواهد گردیددرادامه پرسنل به طرح پرسش به صورت چهره به چهره و کتبی نموده که مدیران محترم به کلیه پرسش ها پاسخ شفاف ، منطقی و قانع کننده دادندمدیر محترم داخلی اظهار داشتند که ریاست محترم داانشگاه اعضای محترم هیئت رییسه به جد در تلاش برای تامین و رفاه آسایش و آرامش پرسنل می باشند.همچنین مدیران مالی ،اداری وپرستاری به پرسشهای آنها پاسخ دادند بزرگ زاده در خاتمه اشاره نمود که مطالبه گری منطقی حق پرسنل است و تعامل فی ما بین مدیران با پرسنل در شفاف سازی و ارائه عملکرد مدیران شایسته پرسنل تلاشگر می باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8